ratujemymotyle

Czy wyobrażasz sobie wiosnę bez ich ulotnego piękna? Możesz pomóc…

Zlotewyprzedaze

Motyle są zagrożone wyginięciem

Są kruche, bezbronne, żyją najczęściej zaledwie kilka tygodni, a nawet tylko kilka dni. Ich przyszłość jest zagrożona, zdaniem naukowców aż 40 proc. owadów może wkrótce wyginąć, w tym również najbardziej reprezentacyjne z nich – motyle.

Czy wyobrażasz sobie łąki bez motyli? Ogrody bez ich ulotnego piękna? Chociaż zachwycamy się ich ulotnością, barwami i delikatnością, to nie są w przyrodzie jedynie ozdobą. Stanowią pożywienie dla wielu gatunków zwierząt, pełnią funkcję owadów zapylających, a ich brak zaburzy funkcjonowanie ekosystemu.

Więcej

Prawie połowa wszystkich gatunków motyli dziennych w Polsce wymaga naszej szczególnej troski. Według ostatnich szacunków 6 gatunków motyli dziennych jest krytycznie zagrożonych wyginięciem, 21 – zagrożonych, 30 – narażonych na wyginięcie, a 9 – bliskich zagrożeniu. Warto również zaznaczyć, że 6 gatunków motyli prawdopodobnie całkowicie zniknęło z terenu naszego kraju.

Najbardziej zagrożone wyginięciem są motyle rzadkie, występujące lokalnie i zajmujące wąskie nisze ekologiczne. Wśród nich możemy wymienić takie gatunki jak szlaczkoń szafraniec, strzępotek edypus czy czerwończyk fioletek, których ogólnoeuropejski status budzi duży niepokój. Inne,
np. modraszek orion, modraszek gniady czy mszarnik jutta nie są bardzo zagrożone w skali kontynentu, ale w Polsce występują tylko na pojedynczych stanowiskach.

Dlaczego są zagrożone?

Główne przyczyny zagrożeń dla motyli to:

ratujemymotyle

Intensyfikacja rolnictwa

ratujemymotyle

Koszenie łąk w nieodpowiednich terminach

ratujemymotyle

Stosowanie środków ochrony roślin (pestycydy
i herbicydy)

ratujemymotyle

Zaniechanie użytkowania terenu

ratujemymotyle

Melioracja

ratujemymotyle

Intensywna gospodarka leśna

ratujemymotyle

Zalesianie cennych siedlisk nieleśnych

ratujemymotyle

Urbanizacja i inne formy zabudowy,
budowa dróg

ratujemymotyle

Fragmentacja krajobrazu i izolacja potencjalnych siedlisk

ratujemymotyle

Zmiany klimatyczne

ratujemymotyle

Nadmierna presja związana z turystyką
(np. zadeptywanie)

ratujemymotyle

Kolekcjonerstwo

#ratujemymotyle

Dlaczego Zlotewyprzedaze angażuje się
w ratowanie motyli?

Motyl jest wpisany w etymologię marki Zlotewyprzedaze, jest w naszym DNA i mamy z nim wiele wspólnych cech:

  • jest barwny i piękny - jak produkty w naszej ofercie
  • swobodny i wolny - jak zakupy online
  • różnorodny - jak ponad 7000 marek w naszym portfolio
  • wywołuje zaskoczenie – jak nasze atrakcyjne oferty
  • ulotny - jak nasze wyprzedaże

Wśród motyli znajdziemy wiele gatunków zagrożonych wyginięciem, a my jako firma odpowiedzialna społecznie nie możemy przejść obok tego faktu obojętnie. Chcemy zwrócić uwagę mediów i opinii publicznej na problem i wesprzeć populację zagrożonych motyli.

Jak pomoże im Zlotewyprzedaze?

Postanowiliśmy wesprzeć jeden z najbardziej zagrożonych gatunków w Polsce i w Europie - czerwończyka fioletka, należącego do rodziny modraszków. Jest to gatunek łąkowy, który u nas występuje na nizinach, natomiast w południowej i zachodniej części Europy zamieszkuje niewysokie góry. W ostatnich latach obserwuje się znaczący spadek jego populacji. Głównym powodem wyginięcia tego gatunku jest intensywne koszenie łąk
lub brak ich użytkowania, który sprawia, że łąki zarastają, a w konsekwencji znika z nich rdest wężownik, na którym żerują gąsienice motyla. Kolejnym powodem ich wyginięcia są rośliny inwazyjne, szczególnie nawłocie. Bardzo negatywny wpływ na ten gatunek ma również usuwanie zadrzewień śródłąkowych, które są kluczowe z punktu widzenia biologii motyla – to w takich miejscach samce ustanawiają swoje terytoria i mogą się tam gromadzić w dużych ilościach.

Czerwończyk fioletek to jeden z naszych najmniejszych motyli, który jest przy tym relatywnie długowieczny i w postaci dorosłej żyje nawet 3-4 tygodnie. Pierwsze pokolenie motyli jest bardzo efektowne ze względu na intensywny i rozległy fioletowy połysk, zwłaszcza w przypadku samców.
Z kolei samice mają więcej barwy pomarańczowej. Ta różnica w ubarwieniu nie jest już tak widoczna przy kolejnym, letnim pokoleniu. Jest to gatunek bardzo osiadły, zwłaszcza w przypadku samców, które nie oddalają się od siedliska. Samice są nieco bardziej ruchliwe, mogą pokonać kilkaset metrów i kolonizować nowe płaty siedliska.

W tym roku chcemy przeprowadzić akcję promocyjną zachęcającą Polaków do rejestracji na stronie i wsparcia naszych działań. Aktywnie poszukujemy również terenu, na którym znajduje się siedlisko czerwończyka fioletka, aby wesprzeć jego populację lub wręcz ją uratować. Chcemy stworzyć mu idealne warunki do rozwoju i zaangażować w te działania również pracowników naszej firmy. W przyszłym roku, na przełomie czerwca i lipca zorganizujemy wydarzenie, podczas którego nagłośnimy problem i będziemy symbolicznie wypuszczać motyle na wolność.

Jak Ty możesz pomóc?

Możesz pomóc, wspierając Zlotewyprzedaze w ratowaniu motyli. Jeżeli popierasz nasze działania, dołącz do akcji #ratujemymotyle

Do akcji przyłączyło się:

0 0 0 0 0

Wciąż mamy szansę, aby uratować motyle, zanim wyginą bezpowrotnie.

Już niebawem więcej szczegółów o naszych działaniach.

Ciekawostki o motylach

Zlotewyprzedaze

Motyle najczęściej żyją kilka – kilkanaście dni

Zlotewyprzedaze

Niektóre motyle wykorzystują skrzydła jako panele słoneczne

Zlotewyprzedaze

Motyle widzą w ultrafiolecie

Zlotewyprzedaze

Niektóre motyle potrafią piszczeć

Zlotewyprzedaze

Samce motyli zwykle emitują feromony

Zlotewyprzedaze

Niektóre motyle są trujące

Zlotewyprzedaze

Niektóre motyle zachowują się jak kolibry

Zlotewyprzedaze

Motyle nieźle kamuflują się przed swoimi naturalnymi wrogami

Zlotewyprzedaze

Podstawą diety motyli jest nektar kwiatów, ale nie tylko

Zlotewyprzedaze

Niektóre motyle oddalają się w ciągu swojego życia jedynie na kilkaset metrów, inne potrafią migrować na dalekie odległości

Nadzór ekspercki nad projektem - prof. Marcin Sielezniew z Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Wszelkie prawa zastrzeżone Zlotewyprzedaze Polska

Kontakt dla mediów: Sylwia Sasal +48 666 813 038 | sylwia@sasalpublicrelations.pl

Zdjęcia: Marcin Sielezniew oraz Izabela Dziekańska